Analýza životního stylu

Prosím věnujte zvýšenou pozornost vyplňování tohoto dotazníku. Díky přesným informacím vám budu moci i lépe pomoci