PEKLO V DĚTSKÝCH SPORTOVNÍCH KLUBECH

V tomto článku se budeme věnovat tématice dětských sportovních kroužků. Nicméně vše, co bude uvedeno, platí úplně stejně i pro dospělého.

Chodí Vaše děti do pohybových kroužků nebo na tréninky různých sportů? Máte přehled o tom, jak tyto lekce probíhají a jestli je s Vašimi dětmi dobře nakládáno?

Nejtypičtější slogan této doby je „hlavně, že se hýbe“. Ačkoliv považujeme pohyb za základní, nezbytný a neoddělitelný životní prvek, tak s touto větou úplně nesouhlasíme.
Dnešní děti mají spoustu ne zcela vhodných návyků, které negativně ovlivňují držení jejich těla (pc, tablet, apod..). Navíc jsou tyto návyky žroutem času, a to právě toho času, který by mohly či měly trávit různorodým pohybem. Je skvělé, pokud dítě najde zálibu v nějakém sportu, začne se mu věnovat a pravidelně tělo trénovat. Ovšem i tak se většinou jedná o zanedbatelně dlouhou dobu na to, aby nedošlo k deformativním změnám na jeho těle způsobeným těmi nesportovními aktivitami.

Může se tedy stát, že dítě jde sportovat s již specificky nastaveným, oslabeným tělem. Pokud se na tréninku nezohledňuje správná technika cvičení a vhodné držení těla, prostě to jen děti „nějak“ zacvičí. Dochází postupně k upevňování vadného držení těla a pohybu, které mohou dříve nebo později dítěti způsobit bolesti a zranění.

Ve sportovních klubech se specifickým zaměřením, by měli být trenéři či instruktoři dobře zaškolení na provádění správné techniky jednotlivých sportů. Kamenem úrazu však bývá oblíbené doplňující cvičení (posilovací, protahovací, kompenzační, atd.), na které většinou trenéři nemají kompetentní vzdělání a zkušenosti. Mnohdy jde technika cvičení úplně stranou a dětem jsou vymýšlené typické cviky jako klik, dřep, sedy lehy a různé výdrže v náročných pozicích. Na otázku, proč jsou děti nuceny cvičit cviky, na které nejsou zcela vůbec připraveny, a které by nedokázalo mnoho samotných trenérů odcvičit většinou přichází odpověď, že co jiného cvičit. Nebo také, že se to ty děti takto naučí, posílí.

Pravda je zcela opačná. Pokud dítě cvičí v nevhodné pozici, a to opakovaně, nejlépe na výdrž či enormní počet opakování, tak si špatné provedení pouze upevňuje a stává se v něm silné. Ano, stává se silné v nevhodném nastavení, které pro něj znamená velký základ pro všechny budoucí pohybové aktivity. Nevhodné nastavení s sebou přináší bolesti, zranění a pohybová omezení. Rozhodně nevede k dlouhodobé spokojenosti a možnosti bez omezení sportovat. Naneštěstí se tyto dopady mnohdy promítají také do běžného života.

Uvedeme příklad nevhodných pohybových tréninků či her, se kterými jsme se bohužel setkali:
– děti jsou v kroužku a mají za úkol vydržet pár minut v planku/prkně (vzporu či podporu ležmo), po uplynutí tohoto času se místo odpočinku koná povel k postupnému klikování. Děti tedy setrvají v pozici prkna a čekají, než na ně přijde v kole řada a udělají klik. Tak si dají 10 kliků a pak se teprve dočkají kýženého odpočinku. Bohužel se často při stížnostech, že už je to bolí, setkávají s rázným povelem, ať okamžitě pokračují.
– děti dělají cviky jako např. klik podle toho kolikátý den v měsíci zrovna je. Pokud tedy Anička neumí kliky, jsou pro ni náročné a bolí jí po nich záda, tak bude konec měsíce opravdu peklo.

Pro shrnutí bychom rádi zmínili, že setrvávat v pozicích jako je například plank na čas (30 sekund je mnohdy více než dostačující), je nejen zbytečné, ale také destrukční. Zejména v případě dětí, které se do pozice neumí často srovnat ani na začátku a každá sekunda navíc znamená větší a větší pokřivení dítěte v dané pozici.

Je opravdu nutné, aby pracovníci s dětmi respektovali každé dítě individuálně. Vzdělali se v tom, jak má vypadat správná technika cviků, které s dětmi cvičí. A děti vedli tak, aby jim pohyb neubližoval.

Věnujte prosím pozornost tomu, kdo a jak vede Vaše děti ve sportovních kroužcích a klubech. Je stále více rodičů, kteří nás kontaktují kvůli bolestem, častým zraněním či vadnému držení těla jejich dětí. A je to škoda, protože děti si pohyb mají užívat a čerpat z něj jen pozitiva.

Komentáře

  • Restartuj své tělo!

    Je vám 30 - 40 let, dřepíte v kanclu a moc se nehýbete.Roste vám břicho a bolí vás záda. Nemáte dost energie pro život a vnoci špatně spíte ? CVIČTE KDEKOLIV, KDYKOLIV A NEDĚLEJTE TO BLBĚ. JE LEPŠÍ CVIČIT ONLINE,NEŽ LEŽET OFFLINE.90 % lidí samo cvičit nevydrží, vy mezi nimi nebudete.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Petr Sedláček 

     

    Život je otázkou priorit. Trvalo mi velmi dlouho, než jsem pochopil tři podstatné věci, které vedou k naplněnému a zdravému životu. Pokud hledáte jak fyzickou, tak psychickou rovnováhu, sport a zdravý životní styl vás k ní dovedou. Mým velkým vzorem je můj čínský mistr Qin Ming Tang, který mě velmi v mém životě inspiroval a za toto setkání jsem vděčný. Možná trocha čínské a moderní magie bude skvělou inspirací i pro vás a váš život.